Nabídka diplomové/disertační práce

Analýza vizuálních vlastností reálných materiálů
Popis

Přesná reprezentace vzhledu skutečných materiálů je klíčovým požadavkem v mnoha aplikacích počítačové grafiky. Analýza a porozumění našeho vnímání vzhledu těchto materiálů je důležité pro jejich následnou kompaktní reprezentaci, rychlou visualizaci ve virtuálním prostředí, editaci a vytváření nových fyzicky realizovatelných materiálů. Cílem této práce je analýza vizuálních vlastností skupiny již změřených materiálů reprezentovaných pomocí obousměrné texturní funkce (BTF). Práce bude založena na kombinaci statistické analýzy objemných BTF dat (Matlab, C++) a psychovisuálních experimentech na skupině dobrovolníků. Cílem je stanovení základních pravidel lidského vnímání vzhledu reálných texturovaných povrchů a jejich využití pro zefektivnění měření a přesné vizualizace materiálů v počítačové grafice.

Literatura

[1]. Další bude dodána školitelem.

Poznámky

Vzhledem k obsáhlosti toho tématu je možné jej rozdělit na několik dílčích diplomových prací. Student, ktery dosáhne zajímavých výsledku, může na toto téma navázat v doktorském studiu. Možnost finační odměny z evropského grantu.

Resources

UTIA BTF/BRDF Database

- a public source of BTF and BRDF samples for your research

3D Data Measurement - Phlegmatic Dragon Model

Download free Dragon 3D model for your research
(official model of Eurographics 2007)

ClearView Parser

Download free exported files parser of ClearView eye-tracker software. Parses exported eye fixation (*FXD.txt) and keyboard event (*EVD.txt) files a resaves them in a form better suited for further processing (MATLAB, C++). Available for WIN32 and LINUX. For help run "CWparser.exe" from windows console or "./CWparser" from linux terminal window. If any other platform needed please email me for source codes.